Pri realizácii novej strechy či rekonštrukcii už jestvujúcej strechy je potrebné si uvedomiť jej neoddeliteľnú súčasť akou je zvodový systém. Odborne zhotovený zvodový systém zabezpečí dokonalé odvedenie dažďovej vody zo strechy a chráni stavbu proti zatekaniu a podmáčaniu. Ďalšou ponukou vykonávaných prác je dodávka a montáž klampiarskych výrobkov v širokej škále kvalitných materiálov a farieb. Každý zákazník má možnosť farebne zladiť farbu strešnej krytiny s farbou zvodového systému a vytvoriť tak dokonalé strešné dielo.
Ponúkané klampiarske práce:
  • montáž zvodových systémov
  • výroba a oplechovania komínov
  • výroba a montáž lemoviek
Prejsť na začiatok